Vanligare med personliga dekorationer på gravar

2014-01-28

Sedan många generationer tillbaka är Allhelgonahelgen en helg som vi ägnar åt de bortgångna i vår släkt och bekantskapskrets. Det är en högtid för eftertanke och fina minnesstunder. Ännu lever denna tradition kvar, men dess utformning har förändrats. Där det tidigare lades en blomsterkrans, en bukett eller ett ljus på graven kan man nu hitta betydligt mer unika och personliga sätt att minnas den avlidne.

Bild från http://www.lidsten.se/

Niclas Sjöberg arbetar som kyrkogårdschef i Skövdes kyrkliga samfund och han visar Sveriges Radio hur en grav som tillhör ett barn nu kan symbolisera detta på ett unikt sätt genom att det finns leksaksbilar eller nallebjörnar på graven. Det finns också kort med personliga hälsningar och teckningar som påminner oss om sorgen som uppstår när ett barn går bort.

I över trettio år har Niclas Sjöberg jobbat inom begravningsindustrin, och han har sett hur hälsningarna har förändrats. Han berättar att det numera är vanligare att man lägger personliga ägodelar vid graven, som exempelvis souvenirer från den bortgångnes favoritlag i någon sport eller en teckning och leksaker. Tidigare handlade en hälsning mer om allmänna föremål som en blomma eller ett gravljus.

Nya kontinentala traditioner

Nu börjar den svenska traditionen alltmer efterlikna den kontinentala, och Sjöberg tror att svenskarna har influerats av kulturer utomlands. Där, påpekar han, har det alltid varit vanligare att lägga personliga dekorationer på graven som är utformade just efter den bortgångne och dennes personlighet. Sjöberg säger också att tendensen är att vi lägger mer omtanke på gravarna.

Med nya dekorationer dyker det också upp nya frågetecken. Medan en blomsterkrans eller ett ljus är ett diskret sätt att visa vördnad för den avlidne kan mer utförliga och skrymmande dekorationer väcka ett missnöje hos andra som vistas på samma gravplats. Niclas Sjöberg tror dock inte att risken är överhängande för att den nya sortens hälsningar ska leda till osämja. Snarare, menar han, är utvecklingen till största delen positiv. Han har inte fått några klagomål om att en dekoration eller hälsning skulle uppröra, men han är ändå noga med att påpeka vikten av att visa respekt mot andra på samma kyrkogård. Så länge man inte brer ut sig och tar för mycket plats tror Sjöberg inte att svenskarnas nya sätt att fira Allhelgonahelgen kommer att ställa till några problem.