Rotröta

2014-01-28

Börjar någon av din växter sloka och inte ser riktigt frisk ut kan det mycket väl hända att den drabbats av rotröta. För att man ska kunna undersöka rötterna måste man ta ut jordklumpen ur krukan. Där-efter tar man ett stadigt tag om plantan med ena handen och frigör de bruna och dåliga rötterna från själva jordklumpen. Sedan drar man försiktigt bort det yttersta skiktet på dessa rötter för att kunna konstatera om växten lider av rotröta eller inte. Rotröta orsakar bleka och veka blad hos växten.

Det som orsakar rotröta är att den fått för mycket vatten. Blockeras dräningshålen börjar rötterna ruttna som resultat av at de stått i vatten under lång perioer. Det är lättare att undvika rotröta än att bota den. Växter kräver i regel mindre vatten på vintern och bör därför alltid vattnas med försiktighet.