Plantor älskar kaffesump!

2014-01-28

Hortikulturexperterna Bob Randall, en av grundarna till Amerikanska Urban Harvest, och Jean Fefer delade med sig av en hel del användbara tips under en tre timmars nybörjarkurs i trädgårdsarbete, konstbetong och odling på University of Houston.

Nedan listas de huvudsakliga tipsen de skrivit om efteråt i Culture map Houston.

1.Jorden är det viktigaste ellementet

Utan bra jord kan du lika gärna kasta in handuken. Jord är en av de mest kritiska komponenterna för en blomstrande trädgård. Den bör dränera väl, vara rik på näringsämnen och den bör göra det enkelt för växterna att slå rot. Sandy Loam (Sandig lerjord), en perfekt blandning av lera och sand som innehåller humus är att föredra.

2.Berika jorden med näringsrika ämnen

Under tiden plantor växer tömmer de jorden på livsviktiga näringsämnen och mineraler. Särskilt grödor som kräver mycket näring, till exempel tomater. Du ska aldrig behöva fylla på med ny jord såvidare din trädgård inte lider av erosion eller du vill ge din odling extra höjd. Blanda hellre in kompost eller humus och gödningsmedel och fyll på med komposttäckning. Sådant organiskt material bryts ned över tiden och kan kompensera för avtagande marknivåer.

3.Kaffesump

Kaffe gör mer än att bara göra dig pigg på morgonen. Att blanda ner kaffesump i rabatten kommer förbättra jorden genom att berika den med fosfor, kalium, magnesium och koppar. När kaffet bryts ner kommer också kväve frigöras, vilket hjälper plantor att utveckla tjockare stjälkar. Maskar gillar också kaffe. Vem kunde ana?

4.Bearbeta inte jorden så den dör

Att bearbeta jorden med handverktyg kan hålla den lätt och luftig, men det kan också förstöra och döda organismer som lever under jordytan, inklusive hindra de positiva effekterna av maskar.

5.Vattna jorden, inte plantorna

Plantor absorberar vatten och näring genom rötterna. Fukt på löven kommer dessutom troligen avdunsta innan det når ner till jorden. Fukt på bladverket kan dessutom bidra till svampsjukdomar i växten.

Det är därför bättre att använda sig av ett droppsystem som vattnar jorden istället för ett sprinklersystem som dränker hela grödan.

Om du har svårt att vara regelbunden med ditt vattnande, sätt de känsligaste blommmorna i kruka och ställ dem på balkongen. Har du ingen balkong kan du alltid ringa WMP.