Babylons hängande trädgårdar

2014-03-05

Världens mest berömda trädgård är utan tvekan Babylons hängande trädgårdar. Det finns bara ett litet problem med det: det är inte riktigt säkert var de fanns, vem som byggde dem eller om de ens existerat. Ändå räknas de som ett av världens sju underverk. Så då är de fyra självklara frågorna: Existerade de, var existerade de, vem anlade dem, och vad gjorde dem så speciella? Fyra enkla frågor, men med många och varierande svar.

Den första frågan, om de över huvud taget existerade, kan inte besvaras med säkerhet. Det finns lertavlor från ungefär den tid då de är tänkta att ha existerat, men ingen som med säkerhet nämner dem. Den huvudsakliga informationen är av senare datum, från antikens Grekland och Rom, och de olika källorna är inte alltid helt överens på alla punkter. Det finns heller, än så länge, inga arkeologiska bevis för deras existens. Så frågan om de över huvud taget existerat kan besvaras med ett rungande ”kanske”, och om de gjorde det så bör det ha varit runt 600-talet före vår tideräkning.

Frågan om var de existerade kan synas lite överflödig. Det framgår ju av namnet: Babylons hängande trädgårdar. Eller? Riktigt så enkelt är det inte. Enligt Stephanie Dalleys bok ”The Mystery of the Hanging Garden of Babylon: an elusive World Wonder traced”, så handlar det hela om ett översättningsfel, och de hängande trädgårdarna var i stället belägna i staden Nineve vid floden Tigris. Än så länge så har dock ingen gjort några utgrävningar där, för att undersöka sanningshalten. 

Vem som byggde dem är också mycket svår att besvara, med tanke på att vi inte vet var de byggdes, om de över huvud taget existerade. Traditionen säger att Nebukadnessar II anlade dem, då hans fru Amytis hade hemlängtan till det grönskande område hon kom ifrån. Dalley säger i stället att det var den assyriska kungen Sanherib som lät uppföra dem. En sak som pekar på att det kan vara så är att Sanherib var känd för de praktfulla byggnader och trädgårdar han lät uppföra. För dig som vill uppföra en en egen trädgård, ta en titt på Stenbolagets webbplats.

Slutligen frågan om vad som gjorde dem så speciella. Enligt myterna ska trädgården anlagts på terrasser i flera nivåer (och alltså egentligen inte ”hängt” i egentlig mening). Det som gör dem verkligt speciella är att området runt Babylon får mycket lite regnvatten, och därför krävdes ett ytterligt avancerat bevattningssystem. Exakt hur detta ska ha fungerat är osäkert, även om det finns en mängd olika åsikter och teorier om den saken. Här kan du fördjupa dig mer om Babylons trädgårdar.